اطلاعیه ثبت نام قبول شدگان رشته های کارشناسی ارشد 96

اطلاعیه ثبت نام قبول شدگان رشته های کارشناسی ارشد 96

 

ضمن تبریک به قبول شدگان رشته های کارشناسی ارشد این مؤسسه به اطلاع می رساند ثبت نام و انتخاب واحد از دانشجویان محترم در روزهای  13، 14 و 15 شهریور 96 به صورت حضوری در مؤسسه انجام می شود.

مدارک لازم برای ثبت نام :

1 - اصل‌ و يك برگ‌ تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد‌.

2- اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها

3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌

تبصره - 12 قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌، براي‌ آنان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ صادر مي‌گردد.

4- مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ يك‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ سال 1396مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

تلفن تماس : 32122723-32110522-034

آدرس :

         بلوارجمهوری اسلامی - بلوار امیرکبیر- امیرکبیر 4 - نبش شمالی 5

 ساعت مراجعه : 8 الی 14:30