وام شهریه دانشجویی نیمسال اول 00-99

قابل توجه دانشجویان عزیز:
به اطلاع دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه در نیمسال اول 00-99 می رساند جهت ثبت نام از تاریخ 99/08/27 الی 99/09/13 با شماره 32122723 تماس بگیرند.