بسیج

جنگ ما جنگ عقیده است جغرافیا و مرز نمی شناسد             
                                                                                   امام خمینی(ره)

                                            اخبار ویژه بسیج دانشجویی مؤسسه آموزش عالی بهمنیار

پایگاه مقاومت شهید محمد حسین نعمت زاده

مسئول پایگاه :آقای علی فارسی نیا

-عضویت:مدارک مورد نیاز جهت عضویت دانشجویان بزرگوار:(کپی از شناسنامه وکارت ملی،سه قطعه عکس وتکمیل فرم عضویت می باشد.

-فعالیت ها:فعالیت های این پایگاه در کانون های زیر خلاصه می شوند.

کانون اردوئی وتفریحی

کانون قران وعترت

کانون نشر ارزش های دفاع مقدس

کانون فرهنگی،هنری،ادبی

کانون زنان وخانواده

کانون تربیت بدنی

-اطلاعیه: تمامی دانشجویان می توانند جهت عضویت وفعالیت در هر یک از کانون ها به دفتر بسیج دانشجویی مراجعه نمایند.