اطلاعیه مهم قابل توجه دانشجویان کارشناسی،کارشناسی ناپیوسته و کاردانی

 

به اطلاع می رساند شروع کلاسها از تاریخ 1400/07/10 می باشد.همه دانشجویان موظفند با کنترل کردن واحدهای درسی ترم جاری با اساتید مربوط به هر درس،در کلاسها و گروه های مربوط عضو و حضور داشته باشند،مؤسسه مسئولیتی در قبال عدم پیگیری و کنترل دانشجو نخواهد داشت.