اطلاعیه ثبت نام قبول شدگان رشته های کارشناسی ارشد 1402

 

 

اطلاعیه ثبت نام قبول شدگان رشته های کارشناسی ارشد 1402

 

ضمن تبریک به قبول شدگان رشته های کارشناسی ارشد این مؤسسه به اطلاع می رساند ثبت نام دانشجویان محترم از تاریخ دوشنبه 1402/06/20 انجام می شود.

 

مدارک لازم برای ثبت نام :

1 - اصل‌یا گواهی مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد‌.

2-پذیرفته شدگانی که مدرک کارشناسی ناپیوسته دارند کپی مدرک کاردانی همراه خود داشته باشند.

3- گواهی تأیید شده دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی(لیسانس)برای آن دسته از متقاضیانی که با توجه به مفاد آئین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان به شماره 21/77897 مورخ 1393/5/5 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری  با امتیاز رتبه اول پذیرفته شده اند.

4- اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و یک سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها

5- سهقطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌(دانشجویانی که مشمول هستند 4 قطعه عکس 4*3)

6- مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در دفترچه‌ راهنماي‌آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ سال 1402مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

تلفن تماس : 32122722-32122723-034

آدرس : بلوارجمهوری اسلامی - بلوار امیرکبیر- امیرکبیر 4 - نبش شمالی 5- کد پستی 7618872344